Lekcja 1 z 0
W toku

Optymalizacja pracy maszyn (5h)

Odpowiedzi