Lekcja 1 z 3
W toku

Basic vocabulary

 1. access level — poziom dostępu
 2. accessible remotely — dostępny zdalnie
 3. administer database — administrować bazą danych
 4. allocate resources — alokować zasoby
 5. archived data — dane zarchiwizowane
 6. assets — aktywa
 7. authentication — uwierzytelnienie / poświadczenie
 8. authorization — upoważnienie / uprawnienie / autoryzacja
 9. baseband system — system transmisji w paśmie podstawowym
 10. boost effectiveness — zwiększać efektywność
 11. broadband system — system szerokopasmowy
 12. business intelligence (BI) — analityka biznesowa / business intelligence
 13. central processing unit (CPU) — procesor
 14. click-through — klikalność
 15. client/server network — sieć typu klient – serwer
 16. closed loop — zamknięta pętla
 17. cloud computing platform — platforma oparta na chmurze obliczeniowej
 18. cloud infrastructure — infrastruktura chmury
 19. cloud-based DBMS — system zarządzania bazą danych w chmurze
 20. coaxial cable — kabel koncentryczny

Odpowiedzi