Lekcja 1 z 0
W toku

Adaptacja maszyn do specyficznych potrzeb rolniczych (5h)

Odpowiedzi