Lekcja 1 z 0
W toku

3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, stanowisk pracy zdalnej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

Odpowiedzi