Lekcja 1 z 0
W toku

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, w tym w procesie pracy zdalnej oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

Odpowiedzi